Tuesday, 2 November 2010

Basho

fon aon mhullach
luchd-suirghe cuideachd nan sìneadh -
seamair-Mhoire 's a' ghealach

No comments:

Post a Comment