Tuesday, 23 November 2010

Issa

an clachan san aonach
a’ coimhead falamh –
craobhan an t-samhraidh

No comments:

Post a Comment