Tuesday, 16 November 2010

gu h-ìseal anns an fhaoilinn,
bodachan ris an fheamainn,
fliuch, salach fhèin

No comments:

Post a Comment