Wednesday, 3 November 2010

Buson

thàinig an lòn 's an abhainn
còmhla mar aon
ann an uisg' a' chèitein

No comments:

Post a Comment