Monday, 1 November 2010

Issa

na sgairbh a’ spleuchdadh
orra gu cruaidh –
iasgairean sgarbh

No comments:

Post a Comment