Tuesday, 30 November 2010

Issa

bheil fios agad fhèin
gu bheil am foghar air tighinn,
a dhealain-dè sa chluain?

No comments:

Post a Comment