Friday, 5 November 2010

Basho

fear-siubhail bog bàthte:
lurach mar an ceudna san uisge -
seamair-Mhoire

No comments:

Post a Comment