Sunday, 21 November 2010

Basho

an t-earrach,
cnoc gun ainm, ceathach
na maidne ga chòmhdach

No comments:

Post a Comment