Thursday, 25 November 2010

Basho

oidhche – gu slaodach
an solas na gealaich, cnuimh
a’ cladhach ann an cnò-gheamnnaidh

No comments:

Post a Comment