Sunday, 23 January 2011

Basho

aiteal den dealanaich:
a-steach den dorchadas a' falbh
sgreuch aig corra-ghritheach

No comments:

Post a Comment