Wednesday, 26 January 2011

Issa

gaoth sa gheamhradh –
an t-òranaiche-sràide ris a’ chamhanaich
air ghurraban ris an talamh

No comments:

Post a Comment