Sunday, 16 January 2011

Issa

a’ chiad reothadh –
guth boireannaich
ri ùrnaigh

No comments:

Post a Comment