Tuesday, 25 January 2011

Buson

tha e na chamhanaich:
èisg a theich bho na sgairbh
a' snàmh san tanalach

No comments:

Post a Comment