Tuesday, 11 January 2011

Basho

uisge san earrach –
sìos nead nan speach
uisg’ a’ snigheadh tron a’ mhullach

No comments:

Post a Comment