Thursday, 27 January 2011

Basho

an fheadhainn a chumas a-mach
gum bi clann gan sàrachadh –
cha bhi dìtheanan ann dhaibh

No comments:

Post a Comment