Tuesday, 18 January 2011

Issa

an reothadh anns a’ chamhanaich,
aig doras an taigh-fhailcidh,
cnogadh

No comments:

Post a Comment