Sunday, 9 January 2011

Buson

thàinig an lòn 's an abhainn
còmhla mar aon
ann an uisg' a' chèitein

No comments:

Post a Comment