Wednesday, 5 January 2011

Basho

dìreach an-diugh
bitheamaid nar bodaich –
a’ chiad fhras den a’ gheamhradh

No comments:

Post a Comment