Sunday, 30 January 2011

Issa

mearachadh-sùl’ a’ ruith
‘s a’ dol air falach –
achaidhean air an seacadh

No comments:

Post a Comment