Friday, 28 January 2011

a' nochdadh air fàire mar aiteal
's a' dol fodha gun dàil -
caraid nan Gàidheal

No comments:

Post a Comment