Saturday, 22 January 2011

Issa

air taigh a’ choimhearsnaich
far a bheil deatach ag èirigh –
uisge-geamhraidh

No comments:

Post a Comment