Wednesday, 8 June 2011

Basho

uiseag-adhair
a’ seinn bhon chiad char
is chan eil an là fada gu leòr

No comments:

Post a Comment