Friday, 10 June 2011

Buson

feur ann an ceathach
is uisg' a' siubhal gu sèimh,
an là ri fannachadh

No comments:

Post a Comment