Saturday, 18 June 2011

Issa

bu chòir fiù do mhùn a dhèanamh
gu faiceallach
a’ chiad chamhanach den earrach

No comments:

Post a Comment