Sunday, 19 June 2011

Issa

bidh fiù ‘n sneachd’ a’ teàrnadh
gu caomh
a’ chiad chamhanach den earrach

No comments:

Post a Comment