Saturday, 18 June 2011

Issa

deatach a’ bharraich
a’ tàladh
camhanach an earraich

No comments:

Post a Comment