Wednesday, 22 June 2011

Issa

an t-earrach air tòiseachadh –
mi a’ cur suas mo dheataich
mar a bhios agus càch

No comments:

Post a Comment