Tuesday, 21 June 2011

Issa

earrach ùr a’ tòiseachadh –
tràth, cho tràth
a’ dol searbh

No comments:

Post a Comment