Monday, 20 June 2011

Issa

annasach – anns an taigh
san deach mo bhreith,
a’ chiad mhadainn den earrach

No comments:

Post a Comment