Monday, 13 June 2011

Issa

a’ call na h-eathrach
airson an fhaoillich –
oiteag earraich

No comments:

Post a Comment