Monday, 13 June 2011

Issa

an salchar taobh ris a’ bhealach
dìreach annasach,
am faoilleach


sa mhadainn an-diugh,
rud beag den cheathach –
an t-earrach!

No comments:

Post a Comment