Tuesday, 7 June 2011

Issa

saoghal bodaich –
sìtheanan sneachd’ air craobhan gun duilleach,
blàthan an earraich

No comments:

Post a Comment