Thursday, 14 April 2011

air Rinn Duáin, Loch Garman,
leig mi bhuam sruth de mhún
ar ais a dh’Eilean Iarmain

No comments:

Post a Comment