Tuesday, 5 April 2011

Lingua Gadelica: Milis

Na beola sin thiar
Mìos nam pòg
A bhí chomh milis
Ris an fhìon dhearg
Agus air fàs a-nis
Uaraidh fhèin fuar.

No comments:

Post a Comment