Wednesday, 20 April 2011

Buson

an t-aodach cùbhraidh
fhathast gun a bhith air a chur air falbh -
beul na h-oidhche san earrach

No comments:

Post a Comment