Monday, 4 April 2011

sùmainnean a’ briseadh air an fhaoilinn
far an do shiubhail mi leam fhìn sa mhadainn,
tsunami san àird-an-ear an uair sin

No comments:

Post a Comment