Saturday, 16 April 2011

Lingua Gadelica: Togail

Is nuair a bhím a' cumail
A-mach gurb é ‘n tEilean
Inar ndeachaigh mo thogail
Agus m’oileanachadh
Oileán mo ghrá ‘s mo ghaoil,

Séard atá mé dhá rá
Ann an da-ríribh:
‘S e an t-Oileán a tha ‘n sin
Eilean mo chrá
‘S mo dhùil
.

No comments:

Post a Comment