Wednesday, 20 April 2011

Issa

fiù nam fhàrdaich
air a dùnadh a-steach,
an t-earrach fo bhlàth

No comments:

Post a Comment