Tuesday, 12 April 2011

Lingua Gadelica: Taigh-seinnse, Baile Àtha Cliath

Thiar air tìr-mòr dhomh,
Ri casadh leis na h-eòlaich mas fhìor
Aig an taigh bho shean –

Chan eil mi ‘g ràdh nach ionann
Cúl a thabhairt do dhúchas do neach
Agus filliúint amach is amach air.

No comments:

Post a Comment