Saturday, 30 April 2011

Buson

dath 's fàileadh
riochd a chunnacas a' falbh -
fàgail an earraich


An Doras
(Federico Garcia Lorca)


Ma gheibh mi ‘m bàs –
Mar a gheibh – nach fhàg sibh
An doras-beòil air clab a’ chraois.
Thall ud – seall! – tha balach
A’ buain ‘s ag ithe smeuran.
(Tha mi ga fhaicinn bhon doras).
Tha cuideigin a’ lomadh an fheòir fad’ às.
(Tha mi ga fhaireachdainn).
Ma thuiteas gum faigh mi ‘m bàs,
Feuch nach cuir sibh glas air an doras.

No comments:

Post a Comment