Sunday, 3 April 2011

shuas dhomh mun Druim Bhàn
a’ sealltainn siar bhuam – capaill Mhanannain
air Cuan Sgìth ‘s Cuan Èireann

No comments:

Post a Comment