Sunday, 24 April 2011

Do Chùl Dubh
(Elizabeth Bishop)


Tha ‘n spreadhadh ciùin air na clachan,
An crotal, a’ fàs
Na chlisgeadh cruinn glas a’ sgaoileadh.
Chuir e air dòigh coinneachadh ris an fhàinne
Mun ghealaich ged nach do dh’atharraich e
Ri ar cuimhne.

‘S leis gum bi na nèamhan a’ frithealadh
Cho fada sin oirnn fhìn,
Tha thu air a bhith, a charaid
Ghaolaich, seaghach is bras;
Is seall na thachras. Oir dè tha san ùine
Mura bheil i fosgailte?

Tha na dreugan ri do chùl dubh
Nan cruth glan lainnireach
A’ dol nan sgaoth càite
Cho dìreach is cho luath?
Siuthad – nach nigh mi san t-soitheach mhòr staoin seo iad,
Air a phronnadh is a’ deàrrsadh mar a’ ghealach.

No comments:

Post a Comment