Monday, 21 December 2009

air bhog am bàrr na h-aibhne
fhathast às dèidh an uisge
duilleag-bhàthte

No comments:

Post a Comment