Tuesday, 15 December 2009

sgal-gaoithe gun fhiosta na coigreach
a' fosgladh is a' glasadh
cachaileith na tuath' às a dhèidh

No comments:

Post a Comment