Sunday, 6 December 2009

Bainen

a-nis agus an t-earrach air tighinn
a-steach don t-saoghal agam fhìn:
slàn!

No comments:

Post a Comment