Thursday, 10 December 2009

Bokusui

facal-dealachaidh?
tha 'n sneachd' a' leaghadh
's e gun fhàileadh

No comments:

Post a Comment