Tuesday, 22 December 2009

Hakayo

duilleagan a thuit chun na talmhainn -
làmhan bàna nan eiridinn
air beulaibh tein'-èiginn

No comments:

Post a Comment