Wednesday, 16 December 2009

Chiyo

air ghurraban,
bidh 'n gille-cràigein
a' coimhead air na sgòthan

No comments:

Post a Comment