Sunday, 20 December 2009

Etjuson

a' bhliadhn' a' falbh
chùm mi m' fhalt glas am falach
air a' bhodach 's air a' chaillich

No comments:

Post a Comment