Sunday, 27 December 2009

air sgeilp ann an taigh-failcidh
taigh mo mhàthar, sguab-bhearraidh
‘s i air tiormachadh mu dheireadh

No comments:

Post a Comment